Arkiv

Utbildningen blir en tvåårig befattningsutbildning och riktar sig till verksamma ledare vid musik- och kulturskolor (rektorer, biträdande rektorer, studierektorer, chefer etc.).

– Vi vill lyfta fram människorna bakom ”det svenska musikundret”, berättar Esbjörn Mårtensson på Riksförbundet Unga Musikanter (RUM)

Tomelilla Kulturskola (10 feb, 2015)

Händer i förändring (16 feb, 2015)

Välkommen in i ett nytt år! Även tidning- ens format är nytt men kärnan i vår verksamhet är densamma.

Det är på årsmötet som beslut om olika styrdokument fattas. En ny verksamhetsplan, vision och budget skall bland annat klubbas.

Framtidskonferensen (26 feb, 2015)

– Musikermagasinet passar både för ledare, lärare, elever och de med tekniskt ansvar i kulturskolan.

Denna rapport är en analys av hur musik- och kulturskolor synliggörs i svensk press. Studien är gjord av professor Simon Lindgren, Umeå universitet.

– Vilket år! Sammantaget har kulturskolorna samlat in cirka 1,5 miljoner kronor under 2014!

Hur många miljoner som kulturskolorna och eleverna handlar för i hela landet har inte räknats fram av Kulturskolerådet.

Kulturskolechef (12 mar, 2015)

Kulturskolechef

Sidor