Arkiv

Eleverna på kulturskolan i Timrå har tidigare bara kunnat välja olika musikämnen men sedan förra året kan de även välja dans, teater, bild och film.

När kulturskolor runt om i landet ges goda förutsättningar att arbeta inkluderande så skapas fantastiska möjligheter till att göra stora skillnader.

EKSJÖ Intresset för att spela klassiska orkesterinstrument minskar bland unga i Sverige, men i Eksjö går man mot strömmen. ”Fascinerande”, menar kulturskolchefen.

Y stad är, tillsammans med Ängelholm, den kommun i Skåne som lägger störst andel av budgeten på kultur. 3 procent av den totala budgeten läggs på kulturen.

Det började med en trumpet för Glenn Brorsson, och en flöjt för Inger Olsson. I dag ansvarar de för grundskoleelevernas musikskolning i Olofström.

Kulturenheten har sju miljoner i sökbara projektmedel för det fria kulturlivet 2018.

Hedemora kommun lägger 966 kronor på kultur per invånare. Det är den lägsta siffran i hela Dalarnas län och 120 kronor under rikssnittet.

Å ret 2018 har i stora delar av landet börjat stilla och vardagsglåmigt, men det finns anledning att tro att fortsättningen på året, på gott och ont, blir allt annat än det.

I december fick Statens Kulturråd nya uppgifter av regeringen. Ett kulturskolecentrum skall etableras.

Har du förslag på hur Kulturskolerådet ska utveckla eller förändra sin verksamhet?

Miljoner till världens barn

Efter bara en termin avgår Kulturskolans chef Magnus Birgersson. Under torsdagen ställde personalen därför in alla lektioner i protest mot den brist på kommunikation som råder.

Publicerat kl 21.47 Utbildningsnämndens ordförande Pernilla Tornéus bekräftar för P4 Kronoberg att kulturskolans rektor Magnus Birgersson har sagt upp sig.

Detta är en insändare. Det betyder att en läsare har skickat in texten för publicering. Innehållet är insändarskribentens egen uppfattning.

Hon vann Funkisfestivalen (28 jan, 2018)

Kultur & Nöje 10:08 | 28 januari 2018 Inför en fullsatt Gustavsbergsteater tog Emma Halvarsson på lördagen hem vinsten i Värmdös första upplaga av Funkisfestivalen.

På mindre än tre år har Mohammad Al Balout etablerat sig i Sverige. Nu ska han hjälpa andra nyanlända att ta sig in i samhället.

Det övergripande temat för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018 är Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden.

Nu har ett nytt år tagit sin början. 2018 är ett år som kommer att präglas mycket av partiernas tävlan om att lova sina väljare guld och gröna skogar.

I Växjö kommun har vi, fackförbund och arbetsgivare, ett samverkansavtal som utgår från MBL.

Sidor