Arkiv

En handlingsplan för att utveckla och stärka samverkan mellan länets kommuner, Nätverket för regional kulturutveckling och större kulturinstitutioner med fokus på kultur i hela länet är nu på gång.

Kulturskolan har ställt in all undervisning under veckan för att tackla nya riktlinjer som kräver två meter mellan alla elever. Nästa vecka ska verksamheten starta upp igen, men i ny form.

I första hand är det Vindelns barn och unga som drabbas av det kommande beslutet att lägga ned musikskolan.

En nedläggning av musikskolan skulle innebära en besparing på 1,5 miljon kronor. Vindelns kommun har ett underskott på ca 30 miljoner kronor.

Sundsvalls kommun står inför en rejäl besparing, när 300 miljoner kronor och kanske mer ska kapas ur budgeten de närmaste åren.

Kulturskolan i Sundsvall kan komma att skära ned med en tredjedel rapporterar P4 Västernorrland. Detta enligt ett förslag från barn och utbildningsförvaltningen.

Sofia Cedervall, filosofie doktor, disputerade vid University of Chester. Hon är adjunkt i drama vid HSD och projektleder Kulturskoleklivet vid Stockholms universitet.

Kulturskolan Varberg planerar att genomföra det populära daglägret Sommarkulturskolan även 2020. Aktiviteterna och lokalerna kommer att anpassas efter det rådande läget med covid-19.

debatt Undersökningar visar att det som regel krävs minst tio års systematiska förberedelser för att bli antagen till högre musikutbildning.

Flöjtpedagog (29 apr, 2020)

Du kommer att ingå i kulturskolans lärarstab där du kommer att ansvara för undervisningen i flöjt. Andra instrument som t.ex. piano är en merit.

Bild ur kortfilmen Slip and Slide från 2019 som prisades vid Pixel Skånes Filmfestival.

Undervisningen på musikskolorna får 4,7 av 5 i betyg av vårdnadshavarna.

Adriana Di Lorenzo Tillborg, doktorand i musikpedagogik vid Musikhögskolan i Malmö, är positiv till idéerna om en kulturskolelag som säkrar tillgången till en kulturskola.

Pågående forskning vid Lunds universitet visar att de svenska kulturskolorna behöver bli bättre på att nå nyanlända elever och personer med funktionsnedsättning.

Nu har du möjlighet att söka en spännande tjänst som brasslärare, inriktning trombon och tuba, hos oss på Borås Kulturskola!

Nu har du möjlighet att söka ett spännande vikariat som gitarrlärare, inriktning akustisk gitarr, hos oss på Borås Kulturskola!

Vi erbjuder en spännande tjänst där du får fortsätta arbetet med att leda och utveckla kulturskolans barnkörer, idag 4-5 stycken, i åldersspannet 5-12 år.

Jag läste i ST att det finns ett förslag från kommunen att Sundsvalls kulturskola ska tvingas skära ner 10 miljoner kronor de kommande två åren.

Aldrig har Kulturskolan i Älmhult haft så många elever som den här våren. I princip alla kurser är fulla och många står på kö.

Sidor