Arkiv

Antal sökande elever till Kulturskolan i Vimmerby har ökat det senaste läsåret, från 234 elever höstterminen 2018 till 272 elever vårterminen 2020.

Helen Sjöholm, Anna Stadling, Jens Assur, Martin Fröst, Liv Mjönes... Nu tar Sundsvalls kulturkändisar strid mot nedskärningarna av Sundsvalls Kulturskola – där många av dem varit elever.

Kulturskolan är något så fint som en skola för skapande, uttryck och kreativitet.

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvall har lagt ett förslag om kraftiga nedskärningar i kulturskolan.

Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige skriver en debattartikel med anledning av Blåsmusikens dag den 9 maj 2020.

Det finns förslag från kommuntjänstemännen på att skära ner kulturskolans budget från 27 till 17 miljoner kronor fram till år 2022.

Kulturskolan i Hässleholm märker att vissa skolledningar tycker att musikundervisningen ska ske efter skoltid och det kan drabba elever på mindre orter.

Vår bildpedagog kommer att vara tjänstledig för studier nästa läsår och därför söker vi dig som har ett konstnärligt djup i bild och form och en

Afrika bar hon med sig i dansen, Lena Josefsson. Rörelse, röster, möten och värme präglade hennes dans.

Jag har, som det brukar heta, med bestörtning läst om tjänstemannaförslaget som innebär en veritabel slakt av Sundsvalls Kulturskola.

Enligt Skolverket är det bara okej för elever att delta i kulturskolans aktiviteter under raster eller håltimmar.

Jag blir bekymrad över förslaget att dra ner kulturskolans budget i Sundsvalls kommun.

Först stängs kulturskolan och personalen blir vikariepool för grundskolan. Sedan får de veta att stora nedskärningar föreslås. – Vi är i en djup kris, säger dramapedagogen Rickard Edbom.

Ett ekosystem. Det är så vi hänger ihop. Såväl Sundsvalls Kulturskola som fria kulturaktörer och konstnärer, och vi som länets professionella institution.

Replik på inlägg och debatter kring Sundsvalls kulturskola i ST.Vi i den politiska majoriteten i Sundsvalls kommun ser positivt på det stora engagemang och intresse som just nu visas för Sundsvalls

Vi är sex gubbar som har sysslat med musik i hela våra liv.

Jag kommer ihåg hennes blick. Den var glad och stolt. Hennes barn skulle spela på kulturskolans konsert!

Sundsvall har länge haft en stolt kulturskola. Kulturskolan är inte bara en viktig del i ungas utveckling och skapande, det är också en unik samlingsplats.

Musiklägret Side by side i Göteborg, det som kallats kulturskolornas Gothia Cup, hade drygt 2500 anmälda barn och unga från olika länder i år när de fick ställa in.

Antalet sökande elever till Kulturskolan i Vimmerby har ökat ordentligt. Höstterminen 2018 var det 234 elever – vårterminen 2020 272 elever.

Sidor