Arkiv

Politikerna är absolut inte överens om det nya förslaget till kulturskoleavgift. I kommunstyrelsen blev det debattrekord.

Kulturrådet fördelar nu 90 miljoner kronor till kulturskolor i 250 kommuner. Syftet med bidraget är att stärka kulturskolornas utveckling.

Lindesbergs kommun får 330.000 kronor i Skapande skola-bidrag från Kulturrådet för kulturinsatser i förskolor och skolor tillsammans med professionella kulturaktörer under kommande läsår.

Lindesbergs kommun får 330.000 kronor i Skapande skola-bidrag från Kulturrådet för kulturinsatser i förskolor och skolor tillsammans med professionella kulturaktörer under kommande läsår.

Barn och unga mellan 6 och 23 år gamla som sett fram emot att inleda sommaren på musiklägret Side by Side by El Sistema. Och ett coronavirus som ställer allt på sin ända.

Kulturskolan Håbo är ett namn som bättre speglar den verksamhet som bedrivs, det kursutbud som finns och den riktning som pekas ut framåt i tiden, säger Carl-Johan Torstenson (M) ordförande i Barn-

Kulturskolan Håbo är ett namn som bättre speglar den verksamhet som bedrivs, det kursutbud som finns och den riktning som pekas ut framåt i tiden, säger Carl-Johan Torstenson (M) ordförande i Barn-

I Umeå kan eleverna påverka kursutbudet i kulturskolan. Där kan man bland annat gå på nycirkus och stand up.

Måndag 15 juni undertecknas ett avtal av avdelningschef för Kulturskolan, kulturchef samt ordförande och vice ordförande i Kulturskolans elevförening.

7 av 10 unga har litet eller väldigt litet inflytande över kulturskolans utbud. Det visar en enkät som intresseorganisationen Kulturskolerådet har gjort.

Umeå kommun måste lyssna mer på barn och ungdomar i kulturfrågor, tänkte Kulturskolans elevförening – och fick kommunen att skriva på ett avtal.

Idag har Kulturrådet fördelat 21 miljoner kronor till mindre aktörer inom kultursektorn.

Efter 24 säsonger får den amerikanska reality-serien The Bachelor för första gången en svart huvudperson.

Lars Graneheim tackar för sig och går i pension. När kulturskolechefen nu lämnar Aneby hyllar han sina medarbetare.

Elin Stormare Under tisdagen ska framtiden för Vindelns musikskola avgöras ännu en gång.

Den svenska kulturskolan är en fantastisk och unik institution.

Sommartips 25 juni 2020 kl 06.53 I samarbete med länets kommuner erbjuder Region Stockholm och Länsmusiken i Stockholm sammanlagt 120 ungdomar mellan 16 och 18 år kultursommarjobb under tre veckor.

Den nedläggningshotade musikskolan i Vindeln blir kvar under höstterminen. Förslaget från majoriteten S, V och KD var att lägga ned musikskolan till hösten, något som upprört ortsbor.

Sommarjobbande ungdomar i Hässelby-Vällingby gör just nu filmer för folk som är bosatta i stadsdelen.

Sidor