Arkiv

Kommunikation i kommunala kulturverksamheter – kulturskola och folkbibliotek Kultur i Väst bjuder in till en heldag där vi får nya tankar och verktyg för att kunna nå fler, bli mer tillgängliga för

Kulturskolepedagogdagen 2019 är en mötesplats för kulturskolepedagoger från hela landet.

Till hösten 2019 startar Kulturskolan en kurs i serieteckning för ungdomar från 12 år och uppåt.

I morgon firas Blåsmusikens dag för första gången i Sverige. Runt om i landet spelar runt 220 orkestrar på gator och torg och i konserthus.

Inga nya privata utförare var intresserade. Kritiken mot att musikskolepengen är snål är inte ny för kommunens kulturchef Erik Heribertson. Foto: Sara Flodin

Många föräldrar och andra har protesterat mot avvecklingen, men uppslutningen på kommunens "dialogmöte" var låg. Foto: Erik Lejdelin

Blåsmusikens dag den 18 maj 2019 blev en formidabel succé. Från Ystad i söder via 68 kommuner till kiruna i norr medverkade 245 blåsensembler för att manifestera blåsmusiken som konstform.

Ung kultur är nytt koncept för Täby kulturskola som införs från januari 2020. Genom gruppundervisning och samarbeten mellan olika kulturuttryck ska fler barn och unga lockas till verksamheten.

Fransesca Quartey, vd på Västerbottensteatern. Foto: Patrick Degerman."Det är hög tid att diskutera kulturens betydelse för en plats och för de som bor där"

Det är en värdig och synnerligen ungdomlig 80-åring, som firat jubileum i Avesta.

Kommunstyrelsen föreslår att Musikskolan i Säffle ska bredda sitt utbud och bli en kulturskola.

Från vänster: Embla Nyhlin, Gunnar Nyhlin, Signe Sandén, Wilma Liljeqvist Skals, Sonja Segerstedt El-Khoury, Hellin Lönnbro, Veston Lönnbro. Foto: Anna-Stina Ericson

Regeringen uppdrar åt Statens kulturråd att vidta åtgärder i syfte att förbereda hantering av bidrag riktade till kommunala kulturskolor.

Kulturskolerådet lämnar förslag på kandidater till Akademien. Det kan vi bara göra med er hjälp.

Dagen vänder sig till dig som arbetar som kulturskolepedagog, eller som jobbar med musik, dans, teater, bild och form eller slöjd i grundskola eller gymnasium. 

Polarstjärnepriset 2020 (28 maj, 2019)

Tävlingen vänder sig till ungdomar i åldern 14 – 18 år som spelar den klassiska musikens instrument: alla orkesterinstrument (förutom slagverk) samt piano.

Kulturrådet har fått i uppdrag förbereda ansökningsomgång för Kulturskolebidraget.

Sidor