Arkiv

– Genom denna skrift vill vi erbjuda konkret stöd till chefer och ledare i kulturskolan.

I dagarna tre med början onsdagen den 25 mars i Solna samlas alla vi som bryr oss alldeles extra om barn, unga och kulturskolan.

Samtliga regioner som ingår i kultursamverkansmodellen har utarbetat regionala kulturplaner som med vägledning i de nationella målen för kulturpolitiken fastslår vilka m

Tonåren är en tid då vi frigör oss.

- Det här är årets höjdpunkt och det är väldigt trist att vi inte kan genomföra konferensen som planerat, säger Kulturskolerådets ordförande Jall

Amanda Lind skulle talat vid vår konferens Kulturskoledagarna i mars 2020 men här kan ni istället se ett inspelat tal från henne - klänningen i bakgrunden bar hon p&

Vid dessa webbinarier har du möjligheter att dela erfarenheter och ta del av resultat från de kommuner som deltar i Kulturskolerådets Arvsfondsprojekt. För frå

Jens Ericson (27 apr, 2020)

Michael Brask (27 apr, 2020)

Kulturskolan och äppelträdet

Under våren 2020 genomförde Kulturskolerådet en enkätundersökning som gick ut till kulturskolecheferna i landet.

Ny rapport om ungas inflytande i kulturskolan

Kulturskolans dag 2021 (15 jun, 2020)

Vi genomförde nyligen en enkät om ett passande datum för kulturskolans dag. 69 procent av chefer som svarat vill ha den 17/5 2021. Vi fick sammantaget in 177 svar.

Flera chefer och pedagoger har hört av sig till Kulturskolerådet och är oroliga inför uppstart av höstens verksamhet. Vad är det som gäller?

Sidor