Arkiv

Kulturskola 2030 (7 nov, 2014)

– Musik- och kulturskolorna är utan tvekan landets största satsning på barn- och ungdomskultur.

Andreas Westberg (12 dec, 2014)

Sanna Eskilsson Juhlin (12 dec, 2014)

Anna-Carin Ahl (8 jan, 2015)

Jalle Lorensson (8 jan, 2015)

Per Graneld (8 jan, 2015)

Ella-Kari Norberg (2 apr, 2015)

Samtliga regioner som ingår i kultursamverkansmodellen har utarbetat regionala kulturplaner som med vägledning i de nationella målen för kulturpolitiken fastslår vilka m

För första gången i svensk historia fördelas ett statsbidrag till kommunernas kulturskoleverksamhet. Runt 200 miljoner skall fördelas under 2016 och 2017.

Kulturskolepodden (6 dec, 2018)

Pantea Moafi (19 feb, 2019)

I Arvsfondsprojektet deltar Göteborg, Malmö och Stockholm.

Arvfondsprojektet syftar till att ge fler unga, 6-19 år, bättre uppväxtvillkor och bryta utanförskap genom kulturutövande i tre regioner/län.

Mångsysslaren Lorensson, som både har varit verksam som tennistränare och skådar fåglar, har också akademisk bakgrund med en filosofie magisterexamen i pedagogik.

Publicerad 10 september 2019 Statsminister Stefan Löfven, riksdagen, den 10 september 2019.

Onsdagen den 18 september presenterade regeringen sin höstbudget. Nu är det klart att statsbidraget är tillbaka med 100 miljoner årligen.

– Fram till 1980-talet växte resurserna till kulturskolorna men på 90-talet kom en ekonomisk kris som försämrade barn och ungas möjligheter att gå i kulturskol

Genom denna skrift vill vi erbjuda konkret stöd till chefer och ledare i kulturskolan.

– De lokala förutsättningarna för att driva kulturskola ser olika ut och organiseringen av kulturskoleverksamhet bör kunna avgöras lokalt och i samråd mellan be

Sidor