Arkiv

Land ska med lag byggas (15 dec, 2019)

1996 kom Bibliotekslagen som säkerställde att alla kommuner har biblioteksverksamhet.

– Genom denna skrift vill vi erbjuda konkret stöd till chefer och ledare i kulturskolan.

I dagarna tre med början onsdagen den 25 mars i Solna samlas alla vi som bryr oss alldeles extra om barn, unga och kulturskolan.

Samtliga regioner som ingår i kultursamverkansmodellen har utarbetat regionala kulturplaner som med vägledning i de nationella målen för kulturpolitiken fastslår vilka m

Tonåren är en tid då vi frigör oss.

- Det här är årets höjdpunkt och det är väldigt trist att vi inte kan genomföra konferensen som planerat, säger Kulturskolerådets ordförande Jall

Amanda Lind skulle talat vid vår konferens Kulturskoledagarna i mars 2020 men här kan ni istället se ett inspelat tal från henne - klänningen i bakgrunden bar hon p&

Vid dessa webbinarier har du möjligheter att dela erfarenheter och ta del av resultat från de kommuner som deltar i Kulturskolerådets Arvsfondsprojekt. För frå

Jens Ericson (27 apr, 2020)

Michael Brask (27 apr, 2020)

Kulturskolan och äppelträdet

Under våren 2020 genomförde Kulturskolerådet en enkätundersökning som gick ut till kulturskolecheferna i landet.

Ny rapport om ungas inflytande i kulturskolan

Kulturskolans dag 2021 (15 jun, 2020)

Vi genomförde nyligen en enkät om ett passande datum för kulturskolans dag. 69 procent av chefer som svarat vill ha den 17/5 2021. Vi fick sammantaget in 177 svar.

Flera chefer och pedagoger har hört av sig till Kulturskolerådet och är oroliga inför uppstart av höstens verksamhet. Vad är det som gäller?

Det statliga bidraget till kulturskolan fördubblas till 200 miljoner kronor 2021–2023 deklarerade regeringen på en presskonferens 9 september. 

Kulturskolan och GDPR (18 sep, 2020)

Många kulturskolor har ett system där elever eller föräldrar får ta ställning via anmälan till en kurs om att det är ok att barn kan få sy

Under 2020 avser Kulturskolerådet att opini- onsbilda för en lagstiftning som säk- rar kulturskoleverksamhet i samtliga kommuner.

I satsningen får kulturskolor i cirka 30 kommuner pröva nya metoder och arbetssätt, exempelvis Kulturskola på recept som handlar om att elever med psykisk ohälsa få

Sidor