Arkiv

Kulturskolan och GDPR (18 sep, 2020)

Många kulturskolor har ett system där elever eller föräldrar får ta ställning via anmälan till en kurs om att det är ok att barn kan få sy

Under 2020 avser Kulturskolerådet att opini- onsbilda för en lagstiftning som säk- rar kulturskoleverksamhet i samtliga kommuner.

I satsningen får kulturskolor i cirka 30 kommuner pröva nya metoder och arbetssätt, exempelvis Kulturskola på recept som handlar om att elever med psykisk ohälsa få

I kulturskolerådets senaste enkät från 2019 svarade 91 kommuner alltså att de ser framför sig en minskad resurstilldelning.

När Riksdagens allmänna motionstid gick ut den 6 oktober hade tre motioner som rör en reglering och översyn av kulturskolan kommit in.

– Det här är ett väldigt oroväckande resultat.

Hälften av kulturskolor som hotas av nedläggning de närmaste åren finns i kommuner med under 10 000 invånare.

I vår nya skrift försöker vi svara på dessa frågor men också ge en överblick kring politik, styrdokument och hur förväntningar kring inflytande vuxi

Camilla Freedman, numera enhetschef Stockholms stad, f.d.

Sidor