Arkiv

Kommunstyrelsen föreslår att Musikskolan i Säffle ska bredda sitt utbud och bli en kulturskola.

Det är en värdig och synnerligen ungdomlig 80-åring, som firat jubileum i Avesta.

Från vänster: Embla Nyhlin, Gunnar Nyhlin, Signe Sandén, Wilma Liljeqvist Skals, Sonja Segerstedt El-Khoury, Hellin Lönnbro, Veston Lönnbro. Foto: Anna-Stina Ericson

Dagen vänder sig till dig som arbetar som kulturskolepedagog, eller som jobbar med musik, dans, teater, bild och form eller slöjd i grundskola eller gymnasium. 

Polarstjärnepriset 2020 (28 maj, 2019)

Tävlingen vänder sig till ungdomar i åldern 14 – 18 år som spelar den klassiska musikens instrument: alla orkesterinstrument (förutom slagverk) samt piano.

Ansökan i augusti och besked i september.

Antalet ansökningar till stöd för filmverksamhet för barn och unga har mer än dubblerats.

Kulturrådet har fått i uppdrag förbereda ansökningsomgång för Kulturskolebidraget.

Regeringen uppdrar åt Statens kulturråd att vidta åtgärder i syfte att förbereda hantering av bidrag riktade till kommunala kulturskolor.

Det är avslutningstider i hela landet, och uppladdningstid för Side by Side-läger i Göteborg. Men höstens aktiviteter planeras likafullt.

Publicerad 28 maj 2019, kl. 20:47 Uppdaterad 29 maj 2019, kl.

Pengarna ska användas till tre olika filmläger för unga

Föräldrar i protest mot sparkrav på Kulturskolan. Nedskärning – eller utveckling?

Regeringen återför det statliga stöd till kulturskolan som Moderaterna och Kristdemokraterna tog bort förra hösten.

Falkenberg Kulturskolans sparmål är 1,7 miljoner kronor 2019. Det motsvarar 18 procent av budgeten och drygt 20 procent av tjänsterna.

Enligt siffror från HR-chefen i Kramfors kommun Mikael Gidlöf har man minskat antalet tillsvidareanställda med 60 personer från sista april i fjol till sista april i år.

I vår sökte dubbelt så många kommuner tidigare stöd från Filminstitutet till filmkulturella satsningar på skolor.

Sidor