Arkiv

I den budget som Kristdemokraterna och Moderaterna lade fram efter förra årets val minskade stödet till kulturskolan med 100 miljoner kronor.

Kulturområdet får totalt 292 miljoner mer jämfört med den M/KD-budget som gällt 2019.

I går presenterade regeringen budgetproposition för 2020. DIK saknar ordentliga satsningar på museer och bibliotek och efterlyser mer sammanhållna satsningar på kompetensutveckling.

Nu hamnar kulturskolan på ministernivå. I en skriftlig fråga till Anna Ekström och Amanda Lind undrar Per Lodenius (C) hur alla barn ska kunna få tillgång till kulturskolans undervisning.

Dubbelt upp! (20 sep, 2019)

Kultur Ökning av elever på Malmö kulturskola.

6,9 miljoner kronor över tre år bäddar för fem nya halvtidscoacher. Utan de pengarna var projektet på Stage Skandia allvarligt hotat.

Vingåker Kommunala Kulturskolan fortsätter att växa. På tre år har antalet inskrivna barn mer än fördubblats.

De styrande vill lämna över till privata aktörer STAFFANSTORP.

I samband med att kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) presenterade budgetpropositionen intervjuade Erik Jersenius henne om statens ansvar för kulturlivet ute i landet, konstens hotade fr

Under 2017 fick barn-och utbildningskontoret i uppdrag av barn- och skolnämnden att utreda utbudet i kommunens kulturskola.

Perspektiv Runt om i landet är kulturskolor återigen hotade med nedskärningar på grund av tuffa besparingskrav i mindre kommuner. Detta drabbar nu tyvärr också Tidaholms Kulturskola Smedjan.

Nu är bidragen till kulturskolorna beslutade. 203 kommuner får dela på närmare 50 miljoner kronor för kommande halvår.

Luleå Kulturskolan i Luleå tvingas spara fem miljoner kronor, motsvarande tio tjänster.

I Ronneby pekas nu även flygtekniska gymnasiet, öppna förskolan och Kunskapskällan ut i det omfattande besparingsförslag som på kort tid har tagits fram av kommunala utbildningsförvaltningen.

Staffanstorp Majoriteten av politikerna i Staffanstorp vill lägga ner musikskolan och istället låta privata aktörer ta över.

Den dåliga ekonomin har lett till en rad sparförslag som nu utreds. Bland annat hotas Kulturskolan och Nattis av nedläggning.

Timrå kommun befinner sig i en ekonomisk kris som kräver besparingar på alla håll och kanter.

Ny kulturskolechef (26 sep, 2019)

Jeanette Hagberg är Ekerö kulturskolas nya chef. Hon kommer närmast från Stockholms stads kulturskola och gläder sig åt att nu få sin ”egen” kulturskola.

Luleå kommuns besparingar drabbar även Kulturskolan i Luleå som ska spara fem miljoner kronor i sin verksamhet. Det innebär bland annat att flera tjänster försvinner.

Kulturskolan har varit ett hett ämne i höst. Nu bjuder skolans rektor Micke Långs in till debatt och information, med politiker på plats.

Sidor