Arkiv

Anna-Carin Ahl (8 jan, 2015)

Jalle Lorensson (8 jan, 2015)

Per Graneld (8 jan, 2015)

Mikael Jäderlund (8 jan, 2015)

Händer i förändring (16 feb, 2015)

Välkommen in i ett nytt år! Även tidning- ens format är nytt men kärnan i vår verksamhet är densamma.

Härom veckan var jag och såg den nyskrivna operan ”Written on skin” med musik av George Benjamin och text Martin Crimp.

Ella-Kari Norberg (2 apr, 2015)

Kulturskolerådet har genomfört en analys av hur kulturskolorna finns med i de regionala kulturplanerna.

För första gången i svensk historia fördelas ett statsbidrag till kommunernas kulturskoleverksamhet. Runt 200 miljoner skall fördelas under 2016 och 2017.

Kulturskolepodden (6 dec, 2018)

Pantea Moafi (19 feb, 2019)

Mångsysslaren Lorensson, som både har varit verksam som tennistränare och skådar fåglar, har också akademisk bakgrund med en filosofie magisterexamen i pedagogik.

Publicerad 10 september 2019 Statsminister Stefan Löfven, riksdagen, den 10 september 2019.

Kulturskolerådets ordförande lyfter kommunernas svåra ekonomiska situation och nedskärningar på kulturskolor i en debattartikel.

Onsdagen den 18 september presenterade regeringen sin höstbudget. Nu är det klart att statsbidraget är tillbaka med 100 miljoner årligen.

– Fram till 1980-talet växte resurserna till kulturskolorna men på 90-talet kom en ekonomisk kris som försämrade barn och ungas möjligheter att gå i kulturskol

Genom denna skrift vill vi erbjuda konkret stöd till chefer och ledare i kulturskolan.

– De lokala förutsättningarna för att driva kulturskola ser olika ut och organiseringen av kulturskoleverksamhet bör kunna avgöras lokalt och i samråd mellan be

Skolinspektionen har landat i beslutet att barn inte ska få delta i kulturskolan under skoltid och hotar med böter för de kommuner som inte viker sig.

Sidor