Arkiv

Kulturskolan i Tranås får 620 000 kronor i bidrag av Statens kulturråd. Ett mycket glädjande besked, säger Fredrik Bodin, kulturskolechef.

Värmdö kommun har beviljats 800 000 kronor för att stärka verksamheten i kulturskolan. Delar av pengarna ska användas till en särskild satsning på Möja.

Han vill främja mångkulturen. Och han berättar gärna om den speciella kraft han har. Modou Joof har hittat sin uppgift i livet.

Nä, det bidde inget obligatorium. Kulturskoleutredningens betänkande saknar förslag om en reglering som skulle göra kommunerna skyldiga att erbjuda musik- och kulturskola. Det är synd.

Ett nationellt kulturskolecentrum ska inrättas. En ny yrkesexamen på 90 högskolepoäng likaså. Det är två av förslagen från kulturskoleutredningen.

Det finns likheter mellan de estetiska ämnena i de nordiska länderna – men också stora skillnader i både läroplaner, status och lön.

Så ser undervisningen i praktisk-estetiska ämnen ut i Norge, Finland, Danmark och Island.

Integrerar musiken (2 dec, 2016)

I Danmark måste musikskolor och grundskolor samarbeta, annars bryter de mot lagen. Musikskolläraren Anders Boysen jobbar med musik på religions- och matematiklektioner.

TRANÅS Kulturskolan får ett statligt bidrag på 620 000 kronor. De ska användas till att utveckla verksamheten.

Intresset för att spela blåsinstrument har minskat i hela landet. Västervik är inget undantag. Peter Andersson, rektor på Kulturskolan, säger att antalet elever har halverats de senaste tio åren.

SVALÖV Det regnar pengar över kulturskolorna i Svalöv och Landskrona.Det är statliga kulturrådet som fördelar pengar och för Svalövs del får man 100...

Kulturskolan i Gävle ger en graffitikurs för barn under ledning av konstnären Rolf Carl Werner

En kväll i teaterns tecken blir det på onsdag 7 december när kulturskolan i Hällefors bjuder in elever i årskurs 4 och deras föräldrar.

VästsverigeNästan 100 miljoner har delats ut till kommuner för att de ska få flera barn att spela instrument eller gå i dansgrupp. Men flera kommuner i vårt område missade att söka pengar.

Kommunstyrelsen i Örebro har på tisdagen beslutat att sätta igång bygget av Kulturkvarteret. Det handlar om en investering på runt 400 miljoner kron...

Mellan 2011 och 2014 hade Essunga musikskola en nedgång med 30 procent av sina spelande och sjungande elever.

Linköping Under hösten har körsång blivit ett sätt för nyanlända barn att komma närmare det nya landet, och det nya språket. Till våren hoppas nu Kulturskolan att verksamheten ska få fortsätta.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden ska bevilja föreningsbidrag till stöd för integration om sammanlagt 492 000 kronor.

Kultur / Nöje Dagens musikskola kommer att utvecklas till en bredare kulturskola i Väsby. Det beslutade Kultur- och fritidsnämnden på tisdagen.

Musikskolans lokaler i Malå håller inte måttet. Fyra olika lösningar har utretts – nu är frågan om det blir flytt, ombyggnad eller nybyggnad.

Sidor