Arkiv

Regeringen återför det statliga stöd till kulturskolan som Moderaterna och Kristdemokraterna tog bort förra hösten.

Det väntas besparingar inom kulturskolan i Örnsköldsvik. Bildningsnämnden dras med ekonomiska problem och prognosen pekar mot ett underskott på 15 miljoner kronor under första halvåret i år.

Enheterna för fritid, kultur, fritidsgårdar och bibliotek i Ljusdal ska samordnas, och enhetscheferna ska ha gemensam verksamhetsplanering.

Regeringen återför det statliga stöd till kulturskolan som Moderaterna och Kristdemokraterna tog bort förra hösten.

Regeringen återför det statliga stöd till kulturskolan som Moderaterna och Kristdemokraterna tog bort förra hösten.

Regeringen återför det statliga stöd till kulturskolan som Moderaterna och Kristdemokraterna tog bort förra hösten.

På musikskolan lärde hon sig mycket om både musiken och livet. Musikskolan blev hennes fritidsgård. Nu är Kristina Eriksson chef för en musikskola och fem fritidsgårdar.

Regeringen återför det statliga stöd till kulturskolan som Moderaterna och Kristdemokraterna tog bort förra hösten.

Västerviks kommun har i dag länets högsta terminsavgift för kulturskolan i hela Kalmar län.

Regeringen återför det statliga stöd till kulturskolan som Moderaterna och Kristdemokraterna tog bort förra hösten.

Nu söker vi på Västerås Kulturskola en vikarierande gitarrlärare till vår verksamhet för läsåret 2019/2020.

Birgitta Kaasik (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden, är förvånad över kritiken. Foto: Erik Lejdelin

Vi vill att fler barn hittar till Kulturskolan, men för att det ska vara möjligt måste vi se till att Kulturskolan fortsätter att hålla hög kvalitet på sin undervisning, och att det fortsätter vara

Amanda Lind vill att fler barn och unga ska få tillgång till kulturskolan. "Det är den bästa investering vi kan göra", skriver hon i en debattartikel på Allehanda.

Region Örebro län satsar 1,2 miljoner kronor på fem kultursatsningar i länet. Det beslutade kultur- och fritidsnämnden den 26 april.

Region Örebro län satsar 1,2 miljoner kronor på fem kultursatsningar i länet. Satsningen riktas mot barn och unga samt för att möjliggöra kulturarrangemang i hela länet.

Kulturskola i rörelse (29 apr, 2019)

Kulturrådet har tagit fram en nya rapport om kulturskolornas kompetensbehov.

Norsk Kulturskoleråd och Kulturrådet har i samverkan med forskare kartlagt nordisk kulturskolerelaterad forskning.

Magnus Olsson (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) lämnade in en motion idag där man föreslår att kommunfullmäktige ger kulturnämnden i uppdrag att utreda införandet av kulturcheck för barn i Malmö.

Sidor