Arkiv

Antalet ansökningar till stöd för filmverksamhet för barn och unga har mer än dubblerats.

Föräldrar i protest mot sparkrav på Kulturskolan. Nedskärning – eller utveckling?

Pengarna ska användas till tre olika filmläger för unga

Publicerad 28 maj 2019, kl. 20:47 Uppdaterad 29 maj 2019, kl.

Det är avslutningstider i hela landet, och uppladdningstid för Side by Side-läger i Göteborg. Men höstens aktiviteter planeras likafullt.

Regeringen återför det statliga stöd till kulturskolan som Moderaterna och Kristdemokraterna tog bort förra hösten.

Enligt siffror från HR-chefen i Kramfors kommun Mikael Gidlöf har man minskat antalet tillsvidareanställda med 60 personer från sista april i fjol till sista april i år.

Falkenberg Kulturskolans sparmål är 1,7 miljoner kronor 2019. Det motsvarar 18 procent av budgeten och drygt 20 procent av tjänsterna.

Sidor