Arkiv

Länk till annons och ansökan: https://recruit.visma.com

För att lättare hitta personal till kulturskolorna ska det göras en nationell kartläggning.Det är svårt för många kommuner att hitta utbildad personal som kan undervisa i kulturskolan.

Tillsammans med Universitets- och högskolerådet ska Kulturrådet genomföra en kartläggning av landets högskoleutbildningar för att hitta fler utbildade lärare till de kommunala kulturskolorna.

Universitets- och högskolerådet och Statens kulturråd ska göra en kartläggning för att hitta utbildad personal och få med fler konstformer för den kommunala kulturskolans framtid.

Laholm Kultur- och utvecklingsnämndens budgetram för 2018 går inte ihop med nuvarande verksamhet.

Foto: Peter Malmgren Danspedagogen Chanan Lareche undervisar barn på Sommarkulturskolan 2017.

Vi söker en danspedagog till våra grupper på Sala kulturskola. Läs mer om tjänsten, som är ett vikariat under vårterminen,  här:

Inget melloparty i Linköping i år, men låtskrivaren Jonas Thander skapar ändå feststämning i sin gamla hemstad.

LUND Efter många turer ska nu införandet av en kulturcheck åter upp i kommunstyrelsen för beslut.

Växjö kommuns utbildningsförvaltning svarar på Lärarförbundets debattartikel i Smålandsposten den 31 januari där Lärarförbundet skriver att lärarna

Robertsfors musikskolan firar 60 år. Musiken har en lång tradition i Robertsfors kommun. I slutet av 1800-talet bildades Robertsfors hornmusikkår och 1958 fattades det ett avgörande beslut.

lund Förra året fick det folkliga arrangemanget Thomanders jul inte ekonomiskt stöd av kommunstyrelsen. Avslaget motiverades med att ansökan kom in för sent.

Under 2017 fördelade Kulturrådet utvecklingsbidrag till landets kommunala musik- och kulturskolor.

Regeringen har avsatt cirka 100 miljoner kronor årligen i utvecklingsbidrag till kommunala kulturskolor i syfte att göra kulturskolan mer tillgänglig och jämlik.

Är popmusik kultur? Den frågan ställde Destination Eskilstuna och organisationen Svensk Live vid ett seminarium på fredagen.

På onsdagen fick vi veta vilka som får årets Polarpris. Det är två som får priset och det är Afghanistans nationella musikinstitut i Kabul och en världskänd rockgrupp.

Musikskoleavtalet 2018 (15 feb, 2018)

Kopieringsavtalet för kommunala musik- och kulturskolor har förlängts och gäller för kalenderåret 2018 med en KPI-justering av tariffen.

Integrationsprojektet på Kulturskolan har pågått ett år och resulterade på onsdagskvällen i föreställningen Come together. - Fast...

Kulturskolan i Östra Göteborg kan andas ut. Det blir inga nedskärningar som först befarades.

Sidor