Arkiv

SKL:s kulturpolitiska konferens äger rum i Skövde den 17-18 oktober.

Cecilia Frostensson har skrivit en uppsats om kulturskolan. Fokus är kompetensutveckling i den egna praktiken.

Utmanande silverprat (22 sep, 2016)

Om man tar ett silver i OS, är man då näst bäst i hela världen i den sporten de närmaste fyra åren?

Barnrättighetsutredningen har i ett betänkande lämnat förslag på en lag om inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), samt en rad &ar

Någon reglering (med lagar) föreslås inte, men utredaren Monica Lindgren vill ha ett ökat nationellt engagemang för kulturskolan.

I samarbetet med SKAP har det skett ett flertal kurser och workshops ute i landet. Syftet har varit att inspirerar lärare i kulturskolan att jobba med låtskrivande.

Under 2016 fördelar Statens Kulturråd för första gången ett riktat bidrag till kommunernas kulturskoleverksamhet.

SMI till Flemingsberg (25 nov, 2016)

SMI till Flemingsberg

MUSIKSKAPANDE I VARJE KLASSRUM - VAD SKULLE KUNNA HÄNDA?

Kulturförvaltningen vill uppmuntra barn och ungdomar i Uppsala till att fylla sin fritid med kultur. Därför föreslår man att föreningar ska kunna ansöka om pengar från kommunen.

Vill du vara med och skapa bra dagar för Karlstadsborna och samtidigt utveckla koncernen Karlstads kommun?

Leksands kommun får en ny kulturskola och fler förskoleplatser under 2017. Fritidsgårdarna slipper också föreslagna nedskärningar, istället ska verksamhetens framtid utredas närmare.

Max Låke växte upp i Hällaryd utanför Karlshamn. Nu jobbar han med flera kändisar i Stockholm.

Nu startar Gävle Kulturskola graffitilektioner. Tretton elever ska instrueras av kända sprejkonstnären Rolfcarlwerner i konsten att teckna graffitibokstäver.

Fredag den 25 november gick Solnas deltävling i FunkisMello 2017 av stapeln! Många härliga uppträdanden till svängig musik gav både juryn och röstande publik huvudbry.

NyheterStatens kulturråd delade ut 97 miljoner kronor i extra bidrag till flera av landets kulturskolor. Men både Tanum och Strömstad blev utan pengar.

Politikerna var inte eniga om vilket tak nya fritidsgården i Mönsterås ska få.Gamla tekniska kontoret på Kuggåsvägen håller just nu på att byggas om...

Föreningar som bedriver kulturverksamhet som ger barn och unga möjlighet till eget skapande ska kunna ansöka om ekonomiskt stöd från kommunen.

Sidor