Arkiv

Förra veckan röstades Moderaternas och Kristdemokraternas budgetförslag igenom. I den bantas pengarna till de kommunala kulturskolorna med 100 miljoner kronor.

– Jag har under de här fyra åren aldrig mött så starka reaktioner på något politiskt beslut, säger hon.

Det statliga stödet till kulturskolorna försvinner i M:s och KD:s budget och kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) vittnar om upprörda känslor.

Ett tungt dråpslag (21 dec, 2018)

Debatt Det är svårbegripligt och sorgligt att det är mot just kulturskolan som M och KD, med stöd av SD, riktar sina nedskärningar, skriver Ulf Dernevik.

Det statliga stödet minskar med flera miljoner, och dessutom halverar kommunen själva utvecklingsstödet. Nästa år lär bli kärvt för kulturskolan i Göteborg.

I förra veckan beslutade en majoritet i riksdagen att rösta för moderaternas och kristdemokraternas förslag till drastiska nedskärningar i de statliga anslagen till kulturskolan.

Debatt Det blir allt tydligare hur högerpartiernas ekonomiska politik prioriterar skattesänkningar för de rika på bekostnad av barnen.

Kulturverksamheter för barn och unga i ytterområden hotas

Indragna bidrag behöver inte drabba verksamheten. Kommunen ska stötta lokalt lovar politiker i fullmäktige.

PITEÅ Den nya M och KD-budgeten slår hårt mot kulturskolorna. Piteå fick 750 000 kronor i riktade bidrag förra året. Pengar som nu inte blir möjligt att söka.

Ledare Att vi behöver bli fler i Norrbotten är ingen hemlighet. Vi är ett enormt län med en glesbodd befolkning och tyvärr förutsätter både privata

I det regleringsbrev Kulturrådet fått från regeringen för 2019 finns kulturskolebidraget inte med. Det innebär att bidraget inte kan sökas för nästa år.

Det här är en replik. Repliken är en text där man ges möjlighet att bemöta information i en tidigare ledare, debattartikel eller insändare.

Dan Berg

Orust Nu tas ytterligare ett steg för att utveckla kulturskolan på Orust. Inom de närmaste veckorna är det premiär för de grupper som ska ägna sig åt cirkus.

Orust Designern och finsnickaren fann sitt drömprojekt på Orust. Nu har paret blivit öbor med planer för Samuelssons gamla snickeri och sågverk.

På grund av besparingskrav i stadsdelsnämnden är musikprojektet El sistemas verksamhet hotad i Västra Göteborg.

Sidor