Arkiv

När Vännäs Musikskola bjöd in Vegaskolan och Vännäsby skola till allsång var det eleverna själva som fick bestämma låtar.

Musikskolan El Sistema, som finns på flera ställen i länet, ska starta en nationell symfoniorkester för ungdomar. Skolans syfte är att lära unga i resurssvaga områden att spela klassiskt.

Musikskolan El Sistema, som finns bland annat i Södertälje, ska starta en nationell symfoniorkester för ungdomar. Skolans syfte är att lära unga i resurssvaga områden att spela klassiskt.

När en kommun ska spara är det alltid debatt om vad som kan skäras ned på. Ett av de områden som inte sällan blir drabbat är kulturen. Det anses inte lika viktigt som andra områden.

Det ansträngda ekonomiska läget har slagit hårt mot bland annat skolan och vård- och omsorg. Tidigt under året kom beskedet att det behövdes sparas in tre miljoner kronor på Kulturskolan.

Det bästa svenska politiker har hittat på är den kommunala musikskolan.

Den 6 november deltar Kulturskolerådets ordförande i en debatt i riksdagen, om musikutbildningar, dess situation och utmaningar.

Blåsmusikens dag 2020 (4 nov, 2019)

Blåsmusikens dag syftar till att skapa en nationell dag för att främja, ena, bevara och utveckla ett rikare blåsmusikliv och riktar sig till alla som spelar bl&arin

Innan skolbussen går (4 nov, 2019)

Om Sundbybergs kommun skulle haft samma befolkningstäthet som Arjeplogs kommun skulle det bott 2 människor i Sundbyberg.

Fritiden är viktig för ungas personliga och sociala utveckling. Den kan stärka självkänsla och vara en viktig arena för unga att känna inflytande över sitt liv.

Nämnderna i Värnamo kommun måste spara nästa år. Störst sparkrav föreslås Kulturskolan få, där föreslås en minskning med en femtedel, uppger Värnamo Nyheter.

Debatt Det är viktigt att lyfta blicken bortom nästa ekonomiska bokslut. I det borgerliga styret saknas tyvärr den förmågan.

Utbildningsministern och kulturministern måste förhindra att Skolinspektionens urbana tolkning av regler raserar några av Sveriges bästa kulturskolor, skriver Terese Bengard, Hela Sverige ska leva.

Kulturskolan har antagit en ny vision samt tre ledord för verksamheten.

Musikskolan i Eskilstuna görs om till kulturskola hösten 2020. Och det är något som skolans tillförordnade rektor Michael Wärme ser...

Nyheter När barn- och utbildningsnämnden möttes var kulturskolans verksamhet en av punkterna

Sidor