Arkiv

Fiolpedagog till Sigtuna (12 apr, 2015)

Kulturskolerådets statistik visar att kulturskolorna stärker sin roll som samhällets viktigaste insats för barns tillgång till kulturutövande.

Samtliga regioner som ingår i kultursamverkansmodellen har utarbetat regionala kulturplaner som med vägledning i de nationella målen för kulturpolitiken fastslår vilka målsättningar och områden som

Samtliga regioner som ingår i kultursamverkansmodellen har utarbetat regionala kulturplaner som med vägledning i de nationella målen för kulturpolitiken fastslår vilka m

Temat för konferensen planeras bli kulturskola i samverkan.

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Kungliga nationalstadsparkens lugn och storstadens puls.

Monica Lindgren är professor i musikpedagogik, finns vid Göteborgs universitet och forskar just nu om El Sistema.

Arbetsbeskrivning

Vikarie i bild och form (13 maj, 2015)

Värmdö kulturskola har 33 anställda som undervisar såväl inom obligatoriska skolan som med frivilligundervisning.

Lärare i rytmik (13 maj, 2015)

Värmdö kulturskola har 33 medarbetare som undervisar såväl i obligatoriska skolan som i frivillig undervisning.Undervisning sker i egna lokaler, i ungkulturhus, bibliotek och i kommunens grundskolo

Lärare i teater/Drama (13 maj, 2015)

Värmdö kulturskola har 33 medarbetare som undervisar såväl i obligatoriska skolan som i frivillig undervisning.Undervisning sker i egna lokaler, i ungkulturhus, bibliotek och i kommunens grundskolo

Bildlärare 30 % (20 maj, 2015)

Saxofonlärarare (20 maj, 2015)

Arbetsplatsbeskrivning

Flöjtlärare (20 maj, 2015)

Arbetsplatsbeskrivning

Sidor