Arkiv

Maria Westvall har skrivit om vilken betydelse utbildning inom militärmusiken haft för utvecklingen av Sveriges musikliv.

Kungälvspubliken visar rekordstort intresse när elgitarrlegenden Janne Schaffer gästar David Carbe, på Mimers kulturhus på lördag. Även Schaffer ser fram emot konserten.

Preliminärt program:
- Kulturskoleutredningen och kompetensförsörjning
- Nordiskt nätverk för kulturskoleforskning

Kulturskolan i Nynäshamn söker fiollärare.

Problem med arbetstiderna skapar osämja bland personalen på kulturskolan. Det gör också att en del av kurserna kan tas bort mitt i terminen.

Musikläraren Anna Isaksson lever för både musiken och sina elever. Till hösten flyttar kulturskolans verksamheter in i kulturhuset och Anna får fort...

Noter, takter och en hel rad tangenter att spela på. Sedan terminsstarten är kulturskolans verksamhet på Möja igång igen efter flera års uppehåll.

Idag är det många som lär sig att spela på kommunala musikskolor, för äldre generationer var det militärmusiken som blev utbildningen.

Onslunda 49 minuter sedan

Nu får unga musiker testa på livet i en professionell symfoniorkester. Veckan avslutas med en konsert, men innan dess är det långa dagar med hård träning som gäller.

Kulturnämndens bokslut för 2016 presenterades på måndagen för kulturnämnden i Uppsala kommun. Resultatet: ett överskott på 6,3 miljoner kronor.

NyheterKulturnämnden har satsat på barn- och ungdomars kultur- och fritidsverksamhet, vilket har gett resultat.

En debatt om Gävles kulturpolitik har blossat upp, kring Martina Kyngäs, kultur- och fritidsnämndens ordförande. Nu har hon tagit sina Allianspartik...

InsändareAuroras politisering och ställningstagande i musikestetfrågan för Trollhättan gjorde mig djupt besviken.

Kulturskolan växer vad gäller aktiviteter och elever. Men det är ännu några steg kvar på den långa vägen till att ge alla barn möjlighet till "estetiska uttryck".

Införandet av musikcheckar i Staffanstorp kapade kön och fick fler att bli musikintresserade. Samtidigt ökade kostnaderna.

DebattKultur och Fritidsnämnden är en viktig och värdefull nämnd där vi finner många av våra medborgare i kommunen engagerade. Nämndens verksamheter...

Gävles rödgröna opposition har vaknat. Kulturen är ju grundläggande för samhället, visst ja.Oppositionen har sett vad kristdemokraten Martina Kyngäs...

Sidor