Arkiv

Så ser undervisningen i praktisk-estetiska ämnen ut i Norge, Finland, Danmark och Island.

Det finns likheter mellan de estetiska ämnena i de nordiska länderna – men också stora skillnader i både läroplaner, status och lön.

Ett nationellt kulturskolecentrum ska inrättas. En ny yrkesexamen på 90 högskolepoäng likaså. Det är två av förslagen från kulturskoleutredningen.

Nä, det bidde inget obligatorium. Kulturskoleutredningens betänkande saknar förslag om en reglering som skulle göra kommunerna skyldiga att erbjuda musik- och kulturskola. Det är synd.

Han vill främja mångkulturen. Och han berättar gärna om den speciella kraft han har. Modou Joof har hittat sin uppgift i livet.

VästsverigeNästan 100 miljoner har delats ut till kommuner för att de ska få flera barn att spela instrument eller gå i dansgrupp. Men flera kommuner i vårt område missade att söka pengar.

En kväll i teaterns tecken blir det på onsdag 7 december när kulturskolan i Hällefors bjuder in elever i årskurs 4 och deras föräldrar.

Kulturskolan i Gävle ger en graffitikurs för barn under ledning av konstnären Rolf Carl Werner

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden ska bevilja föreningsbidrag till stöd för integration om sammanlagt 492 000 kronor.

Linköping Under hösten har körsång blivit ett sätt för nyanlända barn att komma närmare det nya landet, och det nya språket. Till våren hoppas nu Kulturskolan att verksamheten ska få fortsätta.

Mellan 2011 och 2014 hade Essunga musikskola en nedgång med 30 procent av sina spelande och sjungande elever.

Kommunstyrelsen i Örebro har på tisdagen beslutat att sätta igång bygget av Kulturkvarteret. Det handlar om en investering på runt 400 miljoner kron...

-Högstadieelever har ibland svårt att hitta till Kulturskolan. Nu åker vi ut till dem istället.

Ifjol ställde 56 konstnärer ut på stadsbiblioteket i Karlshamn. Eleven Arad Mofidi på Bodetorpsskolan deltog i en aktivitet. Solvig Johansson protesterar mot neddragningar i kulturen. Foto:

Musikskolans lokaler i Malå håller inte måttet. Fyra olika lösningar har utretts – nu är frågan om det blir flytt, ombyggnad eller nybyggnad.

Kultur / Nöje Dagens musikskola kommer att utvecklas till en bredare kulturskola i Väsby. Det beslutade Kultur- och fritidsnämnden på tisdagen.

Ifjol ställde 56 konstnärer ut på stadsbiblioteket i Karlshamn. Eleven Arad Mofidi på Bodetorpsskolan deltog i en aktivitet. Solvig Johansson protesterar mot neddragningar i kulturen. Foto:

Campus Nynäshamn blir ett område för utbildning och kultur som skulle kunna omfatta gymnasium, högstadium, vuxenutbildning, utställningslokaler, kulturskola och stadsbibliotek, skriver liberaler i

Zouqaq lär betyda gränder. Det är också namnet på ett projekt som arbetar med att ge röst åt unga människors berättelser. De ska eka ända in i gränd...

Diana Larsson

Sidor