Arkiv

Uppsala kulturskola har över 2000 elever just nu, och för att kunna ge plats till fler elever har man startat gruppundervisning i piano.Emma, Maria ...

Budgetdebatten dominerade kommunfullmäktige i Mörbylånga. Oppositionen hade en lång lista på satsningar. Majoriteten ville inte lägga till extrapengar.

Intresset för att spela blåsinstrument har minskat, och det har lett till att allt färre elever söker sig till den kommunala musikskolan. Eslövs kul...

ARVIKA: Kommunala musikskolan har fått 200 000 i bidrag av Kulturrådet

Tjörn är en av de kommuner som får utdelning när Kulturrådet delar ut extra statsbidrag till landets kulturskolor.

Av Tina Andersson

Inga lärare försvinner, men musikskolan och fritids får minskade resurser. "Svåra beslut" konstaterar BUS-nämndens ordförande.

~~Kulturskolan Smedjan i Tidaholm bedriver en bred och positiv verksamhet med musik, dans, drama och cirkus som ämnen.

SMI söker en administrativ handläggare med särskilt intresse för komplex schemaläggning, statistiksamling och utbildningsadministration.

En straffräddning, en knorr och en lysande kontring när Lugi vann Skånederbyt

Sångerskan Johanna Flink agerade även konferencier mellan låtarna. Foto: Sprisse Nilsson

Khalid vill fortsätta lära sig spela saxofon. Belal vill gärna börja spela teater. Kulturskolans arbete med integration ska sänka trösklarna för nyanlända elever.

Khalid vill fortsätta lära sig spela saxofon. Belal vill gärna börja spela teater. Kulturskolans arbete med integration ska sänka trösklarna för nyanlända elever.

I Karlshamn drabbas musikskolan och fritidsgårdarna av besparingar som nämnden för barn, ungdom och skola, busnämnden ska göra.Enligt ett tjänsteman...

Kulturskolan i Tranås får 620 000 kronor i bidrag av Statens kulturråd. Ett mycket glädjande besked, säger Fredrik Bodin, kulturskolechef.

Värmdö kommun har beviljats 800 000 kronor för att stärka verksamheten i kulturskolan. Delar av pengarna ska användas till en särskild satsning på Möja.

Han vill främja mångkulturen. Och han berättar gärna om den speciella kraft han har. Modou Joof har hittat sin uppgift i livet.

Nä, det bidde inget obligatorium. Kulturskoleutredningens betänkande saknar förslag om en reglering som skulle göra kommunerna skyldiga att erbjuda musik- och kulturskola. Det är synd.

Ett nationellt kulturskolecentrum ska inrättas. En ny yrkesexamen på 90 högskolepoäng likaså. Det är två av förslagen från kulturskoleutredningen.

Det finns likheter mellan de estetiska ämnena i de nordiska länderna – men också stora skillnader i både läroplaner, status och lön.

Sidor