Arkiv

Drygt tre tjänster försvinner när kulturskolan i Sigtuna spar pengar. Nu växer oron att skolbesöken minskar och köerna till de populära kurserna kommer att bli längre.

"Det är ett drömyrke att vara danslärare", så sammanfattar dansläraren Malin Morin hur det är att arbeta som lärare i dans i skolan.

Mångsysslaren Lorensson, som både har varit verksam som tennistränare och skådar fåglar, har också akademisk bakgrund med en filosofie magisterexamen i pedagogik.

Under Kulturskolans årliga prova-på-vecka vill man slå ett slag för barn och unga med funktionsvariationer. Nytt för i år är en speciell kväll med öppet hus för de som har särskilda behov.

– Vi befinner i intensiva budgetdiskussioner och jag kommer att återkomma med besked om hur och när det här bidraget kommer att återinföras, sade Amanda Lind i sitt

Kulturskolerådet har i samverkan med Karlstads universitet tagit fram en ledarutbildning för kulturskolan.

Styrande styre (27 feb, 2019)

Så fick vi då en regering efter en historiskt lång process.

I DT 27 februari ställde Anders K Gustafsson ett antal frågor kring kulturpolitiken inför det stundande omvalet 7 april. För Vänsterpartiet är kulturen ett viktigt område.

Den 28 april samlas över 600 barn och 80 lärare från länets samtliga kulturskolor till en gemensam jätteföreställning i Västerås.

Barns och ungas tillgång till kultur hotas. Det är rubriken på debattartikeln i Metro skriven av El Sistemas styrelseordförande Eric Sjöström, som

Tidigare har kultur för, av och med barn och unga prioriterats i budgetsammanhang men nu riskeras även det att minska, skriver Eric Sjöström på El Sistema.

Alliansen och miljöpartiet har gjort kraftiga neddragningar på Stockholms stads kulturbudget. Nedskärningarna börjar nu märkas i verksamheterna.

Albumet, vila i frid, heter det i streamingeran. Allt färre även i den mogna publiken lyssnar på hela album utan fokuserar på enstaka spår.

Planerna för hur Stockholm stads kulturliv ska bantas, fortsätter. Nu är det klart hur många tjänster som försvinner från Kulturskolans dans- och teaterscener.

Det har varit stor efterfrågan på att kunna utöva kultur i Sorsele. Nu möter kommunen efterfrågan och öppnar en kulturskola i höst.

Östra Göinge musikskola har fler elever än på många år och på lördagen gav de en unik konsert med Osby musikskola i Snapphanehallen. Temat var kvinnliga pionjärer inom populärmusiken.

Regeringens vårbudget återinför 50 miljoner kronor till de kommunala kulturskolorna, hälften av de 100 miljoner kronor som M och KD tog bort i sin budget.

Regeringen vill återinföra ett statligt bidrag till de kommunala kulturskolorna.

Personal i Kulturskolan tvingas nu lämna verksamheten. Det står klart efter interna förhandlingar mellan facket och förvaltningen.

50 miljoner kronor återförs till kulturskolan. Det blev förslaget när regeringen i dag lade fram sin vårbudget.

Sidor