Arkiv

De allra flesta eleverna i landets kulturskolor spelar ett musikinstrument, som fiol. (AP Photo/Fernando Llano) Bild: Fernando Llano/AP Photo

Kulturnämnden satsar en miljon för att stärka slöjden i Västra Götaland. Västarvet ansvarar för att genomföra satsningarna.

Dagens kulturskola är starkt socialt snedrekryterad och når bara en bråkdel av varje årskull, samtidigt som det många andra kulturpedagogiska verksamheter riktade till barn och unga faller utanför

Helsingborg är en stad med stort utbud av aktiviteter för barn, ungdomar och familjer. Trots det finns det många som inte kan ta del av dem, eftersom de inte har råd att ta sig dit.

Dekan er leder for den samlede virksomheten ved fakultetet.

KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA

KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA

KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA

Nu är anmälan öppen för nästa kull att söka till universitetets 3-åriga teaterpedagogprogram som drog igång i höstas och som är det enda i sitt slag i Sverige.

Read more

Kungsbacka är en dynamisk kommun där både människor och företag växer. Nu söker vi fler kollegor som också drivs av mod, ansvar och nytänkande.

Kungsbacka är en dynamisk kommun där både människor och företag växer. Nu söker vi fler kollegor som också drivs av mod, ansvar och nytänkande.

Vilken ynnest, att bo i Färjestadsområdet! Funderar på att flytta dit. Där är säkert alla jättelyckliga och glada, för där finns det mesta att tillgå i närområdet.

LedareKarl af Geijerstam: Allvarligt rekryteringsproblem av orkestermusiker.

Låt kommunerna bestämma (29 mar, 2017)

Debatt Regeringen har öronmärkt 100 miljoner kronor till kulturskolorna att i första hand sänka elevavgifterna och i andra hand utöka kurserna.

De är unga. De är engagerade. De vill vara med och påverka sin vardag och framtiden och de gör det.

Lön & villkorArbetsbelastningen har ökat för lärare inom musik- och kulturskolan. Det uppger två av tre lärare i en ny undersökning från Lärarförbundet.

Örebro kulturskola ska satsa på kulturfritids. Barn vid fyra grundskolor i Örebro ska erbjudas aktiviteter under en eftermiddag i veckan.

Jan Granvik, ordförande för Musikerförbundet. (Foto: Buster Blaesild)

Välfärd. Välfärdssystemen står inför stora utmaningar och för att klara dessa behövs en mångfald av aktörer. Fokus i välfärdsdebatten måste därför flyttas från driftsform till kvalitet.

Sidor