Arkiv

På onsdagsmorgonen lämnade finansminister Magdalena Andersson in regeringens vårändringsbudget till riksdagen.

Ung kultur är nytt koncept för Täby kulturskola som införs från januari 2020 med gruppundervisning, samarbeten mellan olika kulturuttryck och bredare kulturutbud för Täbys barn och unga.

Ragna Fagelund är grundare till musikförskolan i Danderyd. Foto: Börje Peratt

I vårändringsbudgeten för 2019 som regeringen presenterade idag så återinförs bidrag på 50 miljoner till kulturskolorna.

Under tisdagen presenterade regeringen vårbudgeten. Där återinförs kulturskolebidraget som togs bort i höstas, men det är bara halva beloppet som är tillbaka.

Idag presenterades vårändringsbudgeten där regeringen avsätter 50 miljoner kronor till kulturskolebidraget för andra halvåret 2019.

Emma Engström som är Kulturredaktionens politiska reporter kommenterar den kulturella ändringsbudgeten.

Ung kultur är nytt koncept för Täby kulturskola som införs från januari 2020 med gruppundervisning, samarbeten mellan olika kulturuttryck och bredare kulturutbud för Täbys barn och unga.

Nu går musikprojektet El Sistema mot sitt slut. Kultur- och föreningsnämnden har gett extra pengar för att fortsätta projektet sista halvåret, nu är alla medel förbrukade.

I veckan kom beskedet att kulturskolebidraget, som i höstas togs bort, kommer tillbaka med 50 miljoner kronor. Glädjande besked tycker Kulturskolan i Växjö.

Anna Östlund, samordnare för kulturskolan syd i Stockholm. Foto: kulturskolan/privat

Under onsdagen presenterades vårändringsbudgeten där regeringen avsätter 50 miljoner kronor till kulturskolebidraget för andra halvåret 2019.

Under onsdagen presenterades vårändringsbudgeten där regeringen avsätter 50 miljoner kronor till kulturskolebidraget för andra halvåret 2019.

Motala Motala kommuns El Sistema-verksamhet ska delta i ett treårigt metodutvecklingsprojekt som nu har tilldelats en stor summa pengar från Allmänna Arvsfonden.

Förra veckans besked från kommunen har skapat oro. Arkivbild. Foto: Bea Tigerhielm

Anna-Britta Åkerlind, centerpartist och kommunalråd i Örnsköldsvik, öppnar för att den kommunala kulturskolan blir avgiftsbelagd igen.

Lawen Redar (S) påstår att regeringen och stödpartierna har räddat kulturskolan genom vårbudgeten.

Regeringen återför det statliga stöd till kulturskolan som Moderaterna och Kristdemokraterna tog bort förra hösten.

Enheterna för fritid, kultur, fritidsgårdar och bibliotek i Ljusdal ska samordnas, och enhetscheferna ska ha gemensam verksamhetsplanering.

Det väntas besparingar inom kulturskolan i Örnsköldsvik. Bildningsnämnden dras med ekonomiska problem och prognosen pekar mot ett underskott på 15 miljoner kronor under första halvåret i år.

Sidor