Arkiv

För första gången någonsin kan vi nu presentera en sammanhållen politik för kulturskolan, skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Regeringen förslår en satsning för att kunna utbilda fler kulturskolelärare.

KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA

I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus.

I Solna arbetar engagerade medarbetare med uppdraget att utveckla staden och välfärden med solnaborna i fokus.

Statens uppgift skall vara att stödja den kommunala kulturskolan, inte styra den. Det skriver Cecilia Magnusson (M) i en replik.

I förra veckan överlämnade Konstnärspolitiska utredningen betänkandet ”Konstnär - oavsett villkor?” till kultur- och demokratiministern.

Göteborgs universitet är ett av de sex lärosäten som får medel för att utbilda fler lärare till kulturskolan.

Cecilia Magnusson (M) ifrågasätter regeringens hantering av kulturskolan och menar att regeringen styr över kommunernas frivilliga ansvar. (Foto: Riksdagen)

Det har länge varit oklart vad kommunen ska göra med de fem miljoner som Ingvar Kamprad skänkte för två år sedan.

Det är glädjande att konstatera att riksdag och regering har tagit intryck av Kulturskolerådets mångåriga arbete med att få kulturskolornas skriande behov av stöd och utveckling uppmärksammat.

Publicerad 12 april 2018 Efter läsa-skriva-räkna-garantin är det estetiska ämnen och högskolebehörighet på yrkesprogrammen som får stryka på foten bland regeringens skolförslag.

Ett projekt för att få fler att ta del av bibliotekens och kulturskolans verksamheter har startat, med Torsby som en av 32 deltagande kommuner.

Undervisning i piano med jazzinrikning
Undervisningen sker både i grupp och enskilt.
Ensemble och orkester som till exempel storband kan ingå.

Saxofon med jazzinriktning. Klarinett förekommer. Ensemble samt
undervisning för yngre barn i grupp.

Saxofon med jazzinriktning. Klarinett förekommer.
Ensemble samt undervisning för yngre barn i grupp.

Med dessa förslag tar den socialdemokratiskt ledda regeringen ett stort steg framåt för en mer tillgänglig och jämlik kulturskola, skriver debattörerna.

Vi söker dig som vill bli en del av vårt härliga gäng!

Vi söker dig som vill bli en del av vårt härliga gäng!

Sidor