Arkiv

debatt Undersökningar visar att det som regel krävs minst tio års systematiska förberedelser för att bli antagen till högre musikutbildning.

Kulturskolan Varberg planerar att genomföra det populära daglägret Sommarkulturskolan även 2020. Aktiviteterna och lokalerna kommer att anpassas efter det rådande läget med covid-19.

Jens Ericson (27 apr, 2020)

Michael Brask (27 apr, 2020)

Undervisningen på musikskolorna får 4,7 av 5 i betyg av vårdnadshavarna.

Bild ur kortfilmen Slip and Slide från 2019 som prisades vid Pixel Skånes Filmfestival.

Flöjtpedagog (29 apr, 2020)

Du kommer att ingå i kulturskolans lärarstab där du kommer att ansvara för undervisningen i flöjt. Andra instrument som t.ex. piano är en merit.

Adriana Di Lorenzo Tillborg, doktorand i musikpedagogik vid Musikhögskolan i Malmö, är positiv till idéerna om en kulturskolelag som säkrar tillgången till en kulturskola.

Pågående forskning vid Lunds universitet visar att de svenska kulturskolorna behöver bli bättre på att nå nyanlända elever och personer med funktionsnedsättning.

Jag läste i ST att det finns ett förslag från kommunen att Sundsvalls kulturskola ska tvingas skära ner 10 miljoner kronor de kommande två åren.

Nu har du möjlighet att söka en spännande tjänst som brasslärare, inriktning trombon och tuba, hos oss på Borås Kulturskola!

Nu har du möjlighet att söka ett spännande vikariat som gitarrlärare, inriktning akustisk gitarr, hos oss på Borås Kulturskola!

Vi erbjuder en spännande tjänst där du får fortsätta arbetet med att leda och utveckla kulturskolans barnkörer, idag 4-5 stycken, i åldersspannet 5-12 år.

Kulturskolan är något så fint som en skola för skapande, uttryck och kreativitet.

Aldrig har Kulturskolan i Älmhult haft så många elever som den här våren. I princip alla kurser är fulla och många står på kö.

Helen Sjöholm, Anna Stadling, Jens Assur, Martin Fröst, Liv Mjönes... Nu tar Sundsvalls kulturkändisar strid mot nedskärningarna av Sundsvalls Kulturskola – där många av dem varit elever.

Antal sökande elever till Kulturskolan i Vimmerby har ökat det senaste läsåret, från 234 elever höstterminen 2018 till 272 elever vårterminen 2020.

Det finns förslag från kommuntjänstemännen på att skära ner kulturskolans budget från 27 till 17 miljoner kronor fram till år 2022.

Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige skriver en debattartikel med anledning av Blåsmusikens dag den 9 maj 2020.

Barn- och utbildningsnämnden i Sundsvall har lagt ett förslag om kraftiga nedskärningar i kulturskolan.

Sidor