Arkiv

Torsdag 31 oktoberGävle Konserthus, Gevaliasalen 19:00FRI ENTRÉ!Premiär för Gävleborgs ungdomssymfoniorkester!

David Sandström Under kommunfullmäktige i Dorotea läste Jimmy Frohm (SD) upp sin motion.

När Vännäs Musikskola bjöd in Vegaskolan och Vännäsby skola till allsång var det eleverna själva som fick bestämma låtar.

Timrå och många andra kommuner ser kulturskolans verksamhet som en fritidsaktivitet och kostnad. Inget kan vara mer felaktigt. Detta är en skolverksamhet.

När en kommun ska spara är det alltid debatt om vad som kan skäras ned på. Ett av de områden som inte sällan blir drabbat är kulturen. Det anses inte lika viktigt som andra områden.

Musikskolan El Sistema, som finns på flera ställen i länet, ska starta en nationell symfoniorkester för ungdomar. Skolans syfte är att lära unga i resurssvaga områden att spela klassiskt.

Det ansträngda ekonomiska läget har slagit hårt mot bland annat skolan och vård- och omsorg. Tidigt under året kom beskedet att det behövdes sparas in tre miljoner kronor på Kulturskolan.

Den 6 november deltar Kulturskolerådets ordförande i en debatt i riksdagen, om musikutbildningar, dess situation och utmaningar.

Blåsmusikens dag 2020 (4 nov, 2019)

Blåsmusikens dag syftar till att skapa en nationell dag för att främja, ena, bevara och utveckla ett rikare blåsmusikliv och riktar sig till alla som spelar bl&arin

Innan skolbussen går (4 nov, 2019)

Om Sundbybergs kommun skulle haft samma befolkningstäthet som Arjeplogs kommun skulle det bott 2 människor i Sundbyberg.

Nämnderna i Värnamo kommun måste spara nästa år. Störst sparkrav föreslås Kulturskolan få, där föreslås en minskning med en femtedel, uppger Värnamo Nyheter.

Fritiden är viktig för ungas personliga och sociala utveckling. Den kan stärka självkänsla och vara en viktig arena för unga att känna inflytande över sitt liv.

Det bästa svenska politiker har hittat på är den kommunala musikskolan.

Musikskolan El Sistema, som finns bland annat i Södertälje, ska starta en nationell symfoniorkester för ungdomar. Skolans syfte är att lära unga i resurssvaga områden att spela klassiskt.

Debatt Det är viktigt att lyfta blicken bortom nästa ekonomiska bokslut. I det borgerliga styret saknas tyvärr den förmågan.

Utbildningsministern och kulturministern måste förhindra att Skolinspektionens urbana tolkning av regler raserar några av Sveriges bästa kulturskolor, skriver Terese Bengard, Hela Sverige ska leva.

Kulturskolan har antagit en ny vision samt tre ledord för verksamheten.

Musikskolan i Eskilstuna görs om till kulturskola hösten 2020. Och det är något som skolans tillförordnade rektor Michael Wärme ser...

I Nacka får alla barn och unga plats i kulturskola och musikskola. Sedan kommunen infört kundval har kön försvunnit och kostnaderna ökat.

En del av intäkterna via Copyswede och Stim borde gå till den kommunala kulturskolan, anser insändarskribenten.

Sidor