Arkiv

Motala Kulturskolans avgift sänktes rejält. Detta gav ett tydligt resultat när det gällde anmälningarna.