Arkiv

När investeringarna i kultur på kommunal nivå minskar får det ringar på vattnet, och konsekvenserna blir mest påtagliga i landets mindre kommuner, skriver Fransesca Quartey, Birgit Berndt, Ulrica G