Arkiv

Det ansträngda ekonomiska läget har slagit hårt mot bland annat skolan och vård- och omsorg. Tidigt under året kom beskedet att det behövdes sparas in tre miljoner kronor på Kulturskolan.