Arkiv

Rockmusiken vid Kulturskolan i Tidaholm läggs ner som följd av kommunens sparbeting.

3 december kommer "Winter songs" till Gävle konserthus. Detta är Sarah Dawn Finers stora konsertformat och det är också i det som hon tycker sig komma till sin rätt.

Runt om i Sverige går 25 000 elever från ordinarie undervisning för att delta i Kulturskolans lektioner. Nu vill Skolinspektionen sätta stopp för det.

Det blir ingen bro över kanalen, men väl en gång- och cykelväg mellan färjan Lina och stationshuset. Det beslutade kommunfullmäktige när investeringsbudgeten klubbades.