Arkiv

I El Sistema är januari en het månad. Vi rivstartar 2018 med Academy, nya Play-filmer, ny blogg och laddar för att fira en helt ny dag: El Sistema Day.

Kulturrådet får tio miljoner kronor av regeringen för att inrätta ett nationellt kulturskolecentrum inom myndigheten. Uppdraget handlar om att samordna och stödja den kommunala kulturskolan.

En lägre tröskel in till Kulturskolans värld är den största skillnaden sedan avgiften togs bort.

11 januari 2018 Socialdemokraterna ska ta fram ett nytt kulturpolitiskt program inför valet 2018 och har bett aktörer från kultursektorn att bidra till utformandet.