Arkiv

Hedemora kommun lägger 966 kronor på kultur per invånare. Det är den lägsta siffran i hela Dalarnas län och 120 kronor under rikssnittet.

Å ret 2018 har i stora delar av landet börjat stilla och vardagsglåmigt, men det finns anledning att tro att fortsättningen på året, på gott och ont, blir allt annat än det.

I december fick Statens Kulturråd nya uppgifter av regeringen. Ett kulturskolecentrum skall etableras.

Har du förslag på hur Kulturskolerådet ska utveckla eller förändra sin verksamhet?

Miljoner till världens barn