Arkiv

Det övergripande temat för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018 är Ett inkluderande, innovativt och tryggt Norden.