Arkiv

Sjöbo är en av 32 kommuner som deltar i satsningen Mer för fler, ett projekt som ska få fler att ta del av kulturverksamheterna i hemkommunen.

Genom kulturen får vi möjlighet att förstå oss själva och andra bättre. I kulturen finns utrymme för gemensam reflektion över livet och samhället.