Arkiv

En av regeringens viktiga kulturfrågor är kulturskolan och 19 mars presenterar regeringen en nationell strategi för hur den ska se ut i en proposition.

Idag presenterar kulturminister Alice Bah Kuhnke regeringens strategi för att utveckla och stärka landets kulturskolor, så att den når fler och blir mer jämlik, och förväntningarna är höga.

En höjning av kompetensen för lärarna inom Kulturskolan för att kunna bredda utbildningarna och förbättrad tillgång av verksamheten i hela landet.

Svenska kulturskolan är sedan några år pensionär - 70 år – men för första gången har den nu fått en nationell strategi. Regeringen vill stötta - inte styra kommunerna.

Måndagen 19 mars presenterade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke en nationell strategi för kommunala kulturskolan.

SKL välkomnar regeringens förslag om utveckling av kulturskoleverksamheter. Särskilt viktigt är fokus på barn och ungas behov och att de statliga insatserna ger utrymme för lokala olikheter.

Foto: Mark Nordvall Hanlon Sylvia Carlsdotter, chef för KPE, Kulturpedagogiska enheten.

Regeringens proposition för Kulturskolan innehåller tre huvuddrag med fokus på utveckling, kompetenshöjning och nationell samordning.

OrustDe senaste 47 åren har musikskolan på Orust varit en renodlad musikskola som inriktat sig på musik.

Fler utbildade kulturskolelärare och ett nationellt samordningscenter. Det är två av förslagen i regeringens kulturskoleproposition.