Arkiv

Den 19 mars presenterade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke en nationell strategi för kommunala kulturskolan.

Regeringen föreslår en nationell strategi för den kommunala kulturskola.

Kulturskolorna i landet ska bli mer tillgängliga och jämlika, enligt den nya proposition som kulturministern har presenterat.