Arkiv

Musikskolan ska öppna ett nytt ämne, El Sistema, som alla elever är välkomna att söka till, med sänkt avgift. Det säger kommunstyrelsens arbetsutskott som behandlat frågan på nytt

Fortfarande är det få kommuner som upphandlar privat kulturverksamhet. Ännu färre upphandlar musikskola.