Arkiv

Idag har regeringen beslutat om fördelning av medel för att fler kulturskolelärare ska utbildas.

Göteborgs universitet får 4,5 miljoner kronor för att starta en särskild utbildning för kulturskolelärare.