Arkiv

För första gången någonsin kan vi nu presentera en sammanhållen politik för kulturskolan, skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Som ett av sex lärosäten i landet har Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet, av regeringen tilldelats medel för att fler kulturskolelärare ska kunna utbildas.

För första gången någonsin kan vi nu presentera en sammanhållen politik för kulturskolan, skriver kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Regeringen förslår en satsning för att kunna utbilda fler kulturskolelärare.