Arkiv

Det har länge varit oklart vad kommunen ska göra med de fem miljoner som Ingvar Kamprad skänkte för två år sedan.

Det är glädjande att konstatera att riksdag och regering har tagit intryck av Kulturskolerådets mångåriga arbete med att få kulturskolornas skriande behov av stöd och utveckling uppmärksammat.