Arkiv

Ett projekt för att få fler att ta del av bibliotekens och kulturskolans verksamheter har startat, med Torsby som en av 32 deltagande kommuner.

Undervisning i piano med jazzinrikning
Undervisningen sker både i grupp och enskilt.
Ensemble och orkester som till exempel storband kan ingå.

Saxofon med jazzinriktning. Klarinett förekommer. Ensemble samt
undervisning för yngre barn i grupp.

Saxofon med jazzinriktning. Klarinett förekommer.
Ensemble samt undervisning för yngre barn i grupp.