Arkiv

Kulturskola i hela landet (30 apr, 2018)

Under året avser Kulturskolerådet att söka finansiering till ett projekt som syftar till att fler barn ska få tillgång till kulturskoleverksamhet av hög

Den 19 mars presenterade kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke en nationell strategi för kommunala kulturskolan.

Den 18 till 19 juni ordnar European Music School Union (EMU) seminarium för pedagoger I Stockholm. Fokus är gruppundervisning och samverkan med skolan.

Kulturskoleklivet (30 apr, 2018)

Under året satsar regeringen 25 miljoner i det så kallade kulturskoleklivet.

Den 24 augusti ordnar Kulturskolerådet en särskild konferens i Stockholm där frågan om alternativa utförare och konkurrensutsatt kulturskoleverksamhet ska diskuteras.