Arkiv

En inkluderande kulturskola för barn i hela landet, oavsett bakgrund. Det är målet när sex lärosäten nu tar fram nya utbildningar speciellt för pedagoger i kulturskolan.

En inkluderande kulturskola för fler barn i hela landet, oavsett bakgrund, det är målet när sex lärosäten nu tar fram nya utbildningar speciellt för pedagoger i den kulturskolan.