Arkiv

Kultur- och utbildningsnämnden i Kiruna räknar med ett underskott på 10-15 miljoner för 2018.