Arkiv

Regeringen har nyligen beslutat om ett nytt reglerverk för bidraget till kulturskolorna, en så kallad förordning.

Frågan om hur vi kan stärka talangutveckling, rekrytering till orkestrar mm. har diskuterats flitigt under de senaste åren.