Arkiv

Hur ska framtidens kulturskola se ut och hur kan den nå fler barn och unga med funktionsvariationer? Det var temat när Kulturskolecentrum bjöd in till samtal om kulturskolornas utveckling.

Här hittar du samlad information om Kultur i Västs arbete med Västra Götalandsregionens kulturskolor.